Transport Specjalny

ADR – TRANSPORT TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

  • towar ADR klasy: 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 9 (nie przewozimy towarów wybuchowych, płynnych i sypkich),
  • tabor wyposażony jest w dodatkowe art. ADR regulowane przepisami,
  • kierowcy posiadają dodatkowe uprawnienia regulowane przepisami.

 

gazy  gazy

materiały ciekłe zapalne  materiały ciekłe zapalne

materiały stałe   materiały stałe, zapalne, materiały samoreaktywne
                      i materiały wybuchowe stałe odczulone

materiały samozapalne  materiały samozapalne

materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne  materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne

 

materiały utleniające  materiały utleniające

nadtlenki organiczne  nadtlenki organiczne

materiały trujące  materiały trujące

materiały zakaźne  materiały zakaźne

materiały żrące  materiały żrące

 

*nie przewozimy towarów z klasy 1 (materiałów i przedmiotów wybuchowych), jak i z klasy 7 (materiałów promieniotwórczych)